Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen de klant en Voordeligelegpuzzels.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant accoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Voordeligelegpuzzels.  

Voordeligelegpuzzels heeft ten allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eigendoms-Rechten:

Voordeligelegpuzzels kan niet garanderen dat de geleverde producten geen inbreuk maken op intelectuele/industriele ongeschreven eigendomsrechten van derden, Immers ik doe mijn uiterste best de verkoop van dit soort producten tegen te gaan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een overeenkomst aan gaan:

De overeenkomst komt tot stand na succesvolle betaling. Voordeligelegpuzzels bevestigt uw bestelling per e-mail. Voordeligelegpuzzels is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Voordeligelegpuzzels uw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kosten:

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en worden bij het plaatsen van een bestelling  aan het totaalbedrag toegevoegd.

Voordeligelegpuzzels is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet- typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbiedingen zijn geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Levering: 

Voordeligelegpuzzels betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de uitvoering van de bestellingen.

Voordeligelegpuzzels verzendt de geaccepteerde bestellingen binnen 1 a 2 werkdagen nadat uw betaling is ontvangen. 

Indien de levering vertraging oploopt zal de klant daarvan bericht ontvangen. Wanneer de klant de bestelling binnen 30 dagen niet heeft ontvangen kan deze de koop kosteloos ontbinden.

Voordeligelegpuzzels is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen of doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woon- of afleveradres.

Wanneer uw bestelling twee maal is aangeboden door onze transporteur DHL of  Post.nl en daarna niet wordt opgehaald bij het postkantoor of depot zal deze retour naar ons gezonden worden. De bestelling kan hierna nogmaals worden verzonden maar hiervoor zullen opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betalingen:

Betaling kan met iDEAL of door het vooraf over te maken op onze bankrekening. Als de betaling mislukt, nemen we contact met u op en stellen we de levering tijdelijk uit. In dat geval kan Voordeligelegpuzzels niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging van de levering of het niet leveren van jouw bestelling. 

Bankgegevens worden verstrekt via een beveiligde SSL (Secured Socket Layer) verbinding. Voordeligelegpuzzels is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.


Bij betalingen zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of iDEAL van toepassing. Voordeligelegpuzzels is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.

Kiest u voor het overmaken op onze bankrekening, dan kunt u het totaal bedrag overmaken naar:

Corry CD Kraam Hilversum

NL26RABO 0398214948

Vestigingsplaats Hilversum

KvK nummer. 320 45 311

Tel nummer 0614190748

Email cpspiekerman@kpnmail.nl

Het totaalbedrag vindt u op de factuur in de bevestigingsemail die u direct na bestelling van ons ontvangt. Wij versturen de bestelling nadat wij het bedrag op onze rekening hebben staan. Houdt u er rekening mee dat de transactie 1 tot 3 dagen kan duren afhankelijk van de bank (behalve bij iDEAL). Indien wij het bedrag na 5 dagen nog niet ontvangen hebben, kunnen wij de bestelling annuleren. Wij nemen wel vooraf contact met u op voor eventuele verdere afstemming.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aansprakelijkheid:

Voordeligelegpuzzels aanvaard geen aansprakelijkheid tegenover een klant voor enige schade. Eventuele schadevergoeding is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de product(en). In geen geval zal de bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 75,00 euro, Voordeligelegpuzzels is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overmacht:

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Voordeligelegpuzzels opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel de klant als Voordeligelegpuzzels het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/export, ongeacht of dit zich voordoet bij de toeleveranciers van Voordeligelegpuzzels

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garantie:

Voordeligelegpuzzels garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel.  Er kunnen kleurverschillen zijn tussen het plaatje en het artikel.

De garantie van de geleverde artikelen geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

U dient een beroep op garantie te melden via de mail cpspiekerman@kpnmail.nl.  Indien de geleverde producten niet voldoen aan normaal en oordeelkundig gebruik, zal  Voordeligelegpuzzels in overleg met de klant zorgen voor vervanging. 

De goederen dienen zoveel mogelijk in originele staat en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden. 

Indien de klant terecht om vervanging verzoekt is Voordeligelegpuzzels eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de klant zonder schriftelijke toestemming van Voordeligelegpuzzels wijzigingen heeft aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geschillenregeling:

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Voordeligelegpuzzels is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

De klant kan voor vragen of klachten contact opnemen via mail cpspiekerman@kpnmail.nl

Voordeligelegpuzzels streeft er naar klachten binnen 5 werkdagen te behandelen.

 

 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 voordeligelegpuzzels | sitemap | rss